fbpx

Pistonlu porşenli mühərriklərin əksəriyyətində buxar silindrin eyni ucundan daxil olaraq porşeni iki müxtəlif istiqamətdə rəqsi hərəkət etdirir. Tam mühərrik dövrü deyildikdə krankın bir dövr fırlanması və iki piston vuruşunu nəzərdə tutulur. Bu hadisələr tez-tez silindrə bitişik bir buxar sandığı içərisində işləyən klapanlar tərəfindən idarə olunur; klapanlar silindrin ucları ilə əlaqə quran buxar portlarını açıb-bağlamaqla buxarı paylayır.

Sallanan silindrli buxar mühərriki sadə genişləndirici buxar mühərrikinin bir variantıdır və buxarı silindrin içərisinə və xaricinə yönəltmək üçün klapan tələb etmir. Klapanlar əvəzinə silindrdəki bir və ya bir neçə dəlik sabit duran port üzlükdəki dəliklərlə üst-üstə düşür ki, bununla da bütün slindir rəqsi hərəkət etdikcə onun içərisinə bir dəlikdən daxil olan isti buxar porşeni itələyir, soyuq buxar isə digər dəlikdən porşen tərəfinfən xaric edilir.

İnteraktiv Elm Muzeyini sosial mediada izləyərək yeniliklərdən xəbərdar ola bilərsiniz:

Twitter:https://www.tiktok.com/@elm_muzeyi

Facebook: https://www.facebook.com/ElmMuzeyi
Instagram: https://www.instagram.com/elmmuzeyi/

Faydalı keçidlər:
1.  https://www.tiktok.com/@elm_muzeyi/video/7034769362032659714?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7100163024884155905

2. https://az.wikipedia.org/wiki/Buxar_ma%C5%9F%C4%B1n%C4%B1
3
https://fizika.xyz/pdf-materiallar/termodinamika/151-stilik-muhrriklri-stilik-muhrriklrinin-faydal-i-msal.html

Hədəf STEM

Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.
2017-03-13T11:54:16+04:00
Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.