fbpx

Kimya laboratoriyası

Kimya Laboratoriyamız, şagirdlərin kiçik qruplar halında real və virtual təcrübələr aparmaları üçün laboratoriya avadanlıqları və virtual laboratoriya ilə təchiz olunub. Müəllimlərin təcrübələri kontrol edib istiqamət vermələri, həmçinin mövzuları və təcrübələri effektiv izah etmələri üçün kimya siniflərimizə ağıllı  lövhələr və idarəetmə panelləri quraşdırılıb.