fbpx

Bir ion itələyici, ion sürücüsü və ya ion mühərriki kosmik gəminin hərəkəti üçün istifadə olunan elektrik mühərrikinin bir formasıdır. Elektrikdən istifadə edərək ionları sürətləndirərək təkan yaradır. İon itələyicisi atomlardan bəzi elektronları çıxararaq neytral qazı ionlaşdırır və müsbət ionlar buludu yaradır.

İon mühərriklərinin iş prinsipi əsasən elektrostatikaya əsaslanır, çünki ionlar elektrik sahəsi boyunca Kulon qüvvəsi ilə sürətləndirilir. Müvəqqəti saxlanılan elektronlar nəhayət, elektrostatik şəbəkədən keçdikdən sonra ion buludunda neytrallaşdırıcı tərəfindən yenidən vurulur, beləliklə, qaz yenidən neytral olur və itələyici ilə heç bir elektrik qarşılıqlı əlaqəsi olmadan kosmosda sərbəst şəkildə yayıla bilər.

Bunun əksinə olaraq, elektromaqnit itələyicilər elektrik yükündən asılı olmayaraq bütün növ yüklü zərrəcikləri (sərbəst elektronlar, həmçinin müsbət və mənfi ionlar) eyni istiqamətdə sürətləndirmək üçün Lorens qüvvəsindən istifadə edir və elektrik sahəsinin olmadığı yerlərdə plazma hərəkətli mühərriklər adlanır.

Hədəf STEM

Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.
2017-03-13T11:54:16+04:00
Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.