fbpx

Elektromaqnit dalğaları, o cümlədən işıq şəffaf mühit dəyişdirdikdə sınaraq başqa istiqamətdə yayılmağa davam edir. İşığın sınma bucağı mühitin sındırma əmsalından asılıdır. Mühitin sındırma əmsalı da özlüyündə düşən işığın tezliyindən asılıdır. Həmin bu asılılığa Dispersiya hadisəsi deyilir. Dispersiya hadisəsi nəticəsində qırmızı işıq ən az, bənövşəyi işıq isə ən çox sınır. Müxtəlif ionlaşmış qazların şüalandırdığı işıqların üçbuxaqlı prizmadan keçərkən tərkib hissələrinə (spektrlərə) ayrılmasını müşahidə edə bilərsiniz.

Hər bir maddənin atomları həyəcanlaşdırıldıqdan sonra əvvəlki vəziyyətinə qayıtdıqda şüalandırdığı işığın spektri həmin maddənin «imzasıdır».

Hədəf STEM

Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.
2017-03-13T11:54:16+04:00
Hədəf STEM Liseyi, qurucu atalarımızın çağdaşlaşma məqsədlərinə töhfə vermək məqsədiylə Hədəf Şirkətlər Qrupunun təsis etdiyi təhsil müəssisəsidir.