fbpx

Niyə Hədəf Liseyi?

Hədəf Liseyi qarşısına ölkəsi və bəşəriyyət üçün dəyərli insanlar yetişdirməyi hədəf qoyur. Dəyər yaradan insan bilgili, bacarıqlı və müəyyən davranış kodekslərinə və peşə vərdişlərinə sahib olmalıdır. Bunun üçün Hədəf Liseyinin şagirdləri tədris ili boyunca müxtəlif dərslər keçməklə bərabər, günlərini müxtəlif laboratoriyalarda, atelyelerdə, təcrübə, sənət və idman məşğələlərində keçirməklə zənginləşdirəcəklər.

Hədəf Liseyi, həm estetik, həm də optimallıq həllərində vacib rol oynayan dizayn zövqü və bacarığını aşılamağı da Yaradıcılıq təhsilinin tərkib hissəsi kimi görür və STEM qısaltmasına öz əlavəsini edir: STEM + Y.

Liseyimiz fənləri və yaradıcılığı bir yerdə öyrənmək, elmi və mühəndislik layihələrini hazır məhsula çevirmək üçün lazımlı vizyonu formalaşdırır. HƏDƏF Liseyinin tətbiq etdiyi STEM təhsilinin ən əhəmiyyətli fərqi, dil və texnologiya təhsili ilə yanaşı, sənəti və dizaynı da təhsil modelinin ayrılmaz bir hissəsi halına gətirməsidir.
Bütün bunları isə təkcə nəzəriyyə ilə həyata keçirmək mümkün deyil. Bunun üçün də biz istər humanitar, istərsə də texniki və təbiət fənnlərinin tədrisini ən son texnologiyalarla təmin edilmiş məkanlarda həyata keçirməyi qərarlaşdırdıq və Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik:

Laboratoriyalarımız:
1. Fizika laboratoriyası
2. Robototexnika və elektronika laboratoriyası
3. Kimya laboratoriyası
4. Biologiya laboratoriyası
5. Dil laboratoriyaları
6. Musiqi otağı
7. Yaradıcılıq otağı
8. İnformasiya Texnologiyaları laboratoriyası
9. STEM laborotoriyası
10. Tarix ve etnoqrafiya otağı
11. Riyaziyyat kabineti
12. Məntiq və Zəka oyunları otağı
13. Fəza cismləri laboratoriyası
14. İnteqrasiya muzeyi
15. Ədəbiyyat otağı (Çadır üslubunda)
16. “Sağlam təhsil, sağlam millət” sinifləri
17. Debat mərkəzi

Kimya laboratoriyası

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.

Fizika laboratoriyası

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.

London sinifi

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.

London sinifi

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.

STEM laborotoriyası

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.

STEM laborotoriyası

Azərbaycan məktəblisi üçün yeniliklərlə dolu olan aşağıdakı labaratoriyaları, otaqları, kabinetləri, muzeyləri və sinifləri təşkil etdik.