Hədəfi böyük olanların liseyi

İngilis bölməsi

İngilis bölməsi

İngilis dili, riyaziyyat və Həyat bilgisi (Science) fənləri daxil olmaqla on fəndən ibarət beynəlxalq Cambridge İbtidai proqramı təhsilin növbəti mərhələləri üçün əla təməldir, eyni zamanda yaradıcılıq, özünüifadə və şəxsi inkişaf üçün geniş imkanlar yaradır.

İbtidai siniflərin tədris planı:

Subject (fənn) Week (Həftə) Year (İl)
Art and Design 1 hour 36 hours
Digital Literacy (ICT) 2 hours 36 hours
Language Arts (English) 7 hours 252 hours
Global Perspectives (PBL) 2 hours 72 hours
Mathematics 7 hours 252 hours
Music 1 hour 36 hours
Physical Education (Sport) 2 hours 72 hours
Science 2 hours 72 hours
Azerbaijani Language 5 hours 180 hours
Technology (STEAM) 3 hours 72 hours
Drama 1 hour 72 hours
Story time 3 hours 108 hours
Club time 2 hours 72 hours
Chess 1 hour 36 hours
Play time 5 hours 180 hours
Dance (Gymnastics) 1 hour 36 hours
Total (Cəmi) 45 hours (saat) 1584 hours (saat)

İngilis bölməsində ibtidai siniflərdə dərsliklər

Cambridge International Primary Books
YEAR 1 YEAR 2
Collins International Primary Maths Student's Book 1 Collins International Primary Maths Student's Book 2
Collins International Primary Maths Workbook 1 Collins International Primary Maths Workbook 2
Collins International Primary English Student's Book 1 Collins International Primary English Student's Book 2
Collins International Primary English Student's Workbook 1 Collins International Primary English Student's Workbook 2
Collins International Primary Science Student's Book 1 Collins International Primary Science Student's Book 2
Collins International Primary Science Student's Workbook 1 Collins International Primary Science Student's Workbook 2