Axtarış
show all
School for those who aim high

"Hadaf" Lyceum

About us

Hedef High School opened its doors to students of grades 1-11 who are eager to learn in the 2018-2019 AY with a desire to contribute to the modernization goals of our founding fathers. Presently all classes are available and we have graduates for the last three-years.

Our graduates are currently studying in Azerbaijan, Turkey and Europe.

Lyceum was founded on the basis of "Hedef Courses" LLC, which operates since 2018. As of June 2021, Hedef High school is an International Cambridge School. Hedef High School is the first school in Azerbaijan that has started activities with a STEAM trend. We have Azerbaijan, Russian, and English stream classes at the high school.

Hedef High School curriculum is Hedef Concept inspired by national and modern international curriculum. In accordance with the strategy of the development and modernization of education of the President of the Republic of Azerbaijan Mr. Ilham Aliyev, the high school takes the concept of STEM as a basis for its educational program.

At Lyceum our aim is to implement the STEAM (STEM+A) program and the principle of "learning by touch".

Our goal is to teach the disciplines of science, technology, engineering, art and mathematics based on interaction.

UNESCO's report on engineering states that "engineering is the engine of social, economic and humanitarian development." It is also reported that currently and in the near future, the lack of engineers will be a factor slowing down development in this field.

By establishing the first high school of Azerbaijan that provides STEAM education, we aim to train a new generation scientists and engineers who are creative, critical thinkers and have mastered science, engineering, technology and mathematics in a mutual unity for the development of this beautiful country and our world.

There are two branches of Hedef STEAM High School, Baku branch and Absheron branch. The Absheron branch is a kindergarten-high school complex, there is also a Balabilga KG within the high school.

The Absheron branch has a STEAM+N profile special for Hedef Concept. So, we added nature to science, technology, engineering, art, and mathematics. Since the territory of our building has a large yard and garden, we aim to raise the people of the future in contact with nature. Science studies nature, without nature it would be impossible to develop science. Within the framework of STEAM+N education, our children learn science by seeing and touching in the crop fields.

Our goal is to raise omniscient Azerbaijan youth. But who is omniscient Azerbaijan youth?

  1. The one who loves humanity and open to human values without losing his/her national principals.
  2. An independent thinker and one who expresses his/her thoughts ethically and accurately.
  3. The one who values nature and protects it with his/her love.
  4. The one who knows the ways to reach knowledge and acquire skills.
  5. The one who uses and applies the acquired knowledge and skills.
  6. The one who never gives up on the desire to make his/her dreams come true.
  7. The one who believes that human creativity is limitless.
  8. The one who loves his family and the world and is able to protect it.

"Hadaf" Lyceum

Our history

Hədəf STEAM Liseyi 2018-ci ildə Hədəf Kurslarının bazasında Azərbaycan Elm və Təhsil Nazirliyin rəsmi lisenziyası əsasında təsis edilmişdir.
2020-ci ildə Abşeron filialı bağça-lisey kompleksi olaraq STEAM+N tədris əsasında təsis edilmişdir.
2021-ci ildə Hədəf Beynəlxalq Cambridge Məktəbi Cambridge Primary School kimi 1-ci siniflər üzrə fəaliyyətə başlayıbdır. Lisey 2023-cü ildən Cambridge Secondary School olaraq qeydiyyatdan keçibdir.

Mission and Goals

STEAM mərkəzli məktəb təhsili bütün dünyada sürətlə yayılır və
müxtəlif ölkələrin rəsmi və akademik qurumları təhsil sistemlərində STEAM təhsilinin təşviqi və dəstəklənməsi üçün əməkdaşlıq edirlər. UNESCO-nun mühəndisliyə dair hesabatında “mühəndisliyin sosial, iqtisadi
və humanitar inkişafın mühərriki” olduğu bildirilir və cəmiyyətlərin inkişafında mühəndisliyin vacibliyinə baxmayaraq, hazırda və yaxın gələcəkdə mühəndis çatışmazlığının bu sahədə inkişafı ləngidən faktor olduğu və olacağı bildirilir. Biz, ölkəmizin STEAM təhsili verən ilk liseyini qurmaqla ölkəmizin və dünyamızın inkişafı üçün yaradıcı, düşünən və
elmi, mühəndisliyi, texnologiya və riyaziyyatı qarşılıqlı vəhdət halında mənimsəmiş, bilgi çağı olan XXI əsrin yeni nəsil alim və mühəndislərini yetişdirməyi hədəfləyirik.

Our vision

Dünyada alternativ gücə çevrilən texnologiya şirkətləri bəşəriyyətin həyatı üzərində getdikcə artan təsirə sahibdirlər. Texnologiyadan qaynaqlanan iqtisadi güc isə elm olmadan mümkün olmaz. Müasir dünyanın bu reallıqlarını və inkişaf istiqamətlərini nəzərə alaraq, hədəfimiz XXI əsrin Bilgə Azərbaycanlısını yetişdirməkdi

Founder's Message

Bu günün dünyasında elm və texnologiya elə sürətlə inkişaf edir ki, bəzən nəinki bu inkişafa çatmaq, hətta onu izləmək belə çətin görünür. Ancaq bu dəyişikliyin mühərrikinin elə insanın özü olduğunu da bilirik – dinindən, dilindən, cinsindən asılı olmayaraq elmi təfəkkürə sahib, məntiqli mühakimə yürüdə bilən, qıvraq xəyal gücü ilə zamanı qabaqlaya bilən insan.

Biz sənədli filmlərdə və texnologiya xəbərlərində Marsa enəcək kosmik zondu gördükdə, istifadə etdiyimiz ağıllı telefonların yeni funksiyalarını kəşf etdikdə, genetik tibdəki yeniliklərdən xəbər tutduqda, çağdaş bir memarlıq abidəsini gördükdə, yüzlərlə insanı bir neçə saat ərzində dünyanın bir ucundan digər ucuna daşıyan hava gəmiləri ilə uçduqda, istər-istəməz “bunu yaradan dahidir”, “bu, bir möcüzədir” deyə düşünür, o məhsulları yaradan şəxslərin adlarını bilməsək belə içimizdə onlara təşəkkür edirik.

Bu gün Samsung, Apple, Facebook, Miscrosoft, Amazon kimi şirkətlərin büdcəsini bir çox dövlətin büdcəsi ilə müqayisə etməklə texnologiyanın iqtisadi güc kimi böyüklüyünü təqdir etmək mümkündür. Sizi əvvəlcə bu şirkətlərin yaranma tarixçələri, bügünkü fəaliyyət miqyasları və iqtisadi imkanları ilə, eyni zamanda bizim hədəflərimizlə tanış olmağa və “Hədəf”li bir balabilgənin valideyni olmağa dəvət edirik.

Director

Shamil Sadigov

Shamil Sadigov