fbpx

Hədəf Konsepti

Hədəf Konseptinin əsas məqsədi milli dəyərlərə söykənərək çağdaş təfəkkürlü və dövrün tələblərinə cavab verən çevik zəkalı insanlar yetişdirməkdir.
Hədəf Konseptinin müasir insanı beş əsas prinsipə istinad edir: Özünüdərk, Sağlamlıq, Bacarıq, Yaradıcılıq, Bilik.

Özünüdərk
Konseptimizin ana sütunu özünüdərk prinsipi hesab edilir. İnsanın özünüdərk prosesi dəyərlərə sevgisindən başlayır. Bu dəyərlər humanitar, milli və ekoloji dəyərlərdir. Hədəf konseptinə görə, özünü dərk edən insan vicdanlı, ədalətli, humanist, hüquqlarını bilən, çalışqan və daima özünü təkmilləşdirən insandır. Azadlıq, cəsarət, güc, novatorluq və özünəinam hisləri özünüdərk prosesi nəticəsində formalaşır.

Sağlam
Sözün geniş mənasında sağlamlıq, yetişdirdiyimiz müasir insanın əsas xüsusiyyətlərindən biri olacaq. Sağlam bədən, sağlam xarakter, sağlam düşüncə, sağlam nəsil və sağlam mühit, millətin və dövlətin, eləcə də bəşəriyyətin inkişafı üçün vacib amillərdən olduğuna görə biz təhsilimizdə bu faktorlara xüsusi diqqət yetirir, “Sağlam təhsil, sağlam millət” şüarını əsas tuturuq.
Bacarıqlı
Dünyanın dünəni də, bu günü də bacarqlı insanın sayəsində qurulub, sabah da bacarıqlı insan quruculuq fəaliyyətinə davam edəcək. Özünü dərk etmiş sağlam insan bacarıqlı olduqda onun əlavə dəyər yaratma imkanları daha da artır. Yaratdığı əlavə dəyərlərlə özünə və insan yoldaşlarına keyfiyyətli həyat təmin edir.
Yaradıcı
Biz yaradıcılıq ruhundan bütün insanların pay aldığını düşünürük. Yaradıcılıq meylinin estetik, bədii, texniki və ya elmi yönümlü olmasını müəyyən edib onu inkişaf etdirən insan, problemlərə yeni gözlərlə baxıb orijinal həllər tapan insandır. Biz insanlarımızın yaradıcılıq potensialını ortaya çıxarıb daha da inkişaf etdirmələri üçün lazımlı şəraiti yaradırıq.
Bilikli
Özünü dərk etmiş, sağlam, bacarıqlı və yaradıcı insan, obyektiv dünyada fəaliyyətini düzgün qurmaq üçün elmi biliklərə ehtiyac duyur. Bilik araşdırmadan, araşdırma maraqdan yaranır. Bilikli insan biliyini araşdırarkən, sorğularkən, fərqindəliyini artırarkən qazanır, onu problemlərin həllinə tətbiq edir. Bu gün biz istənilən sahədə ağıllı qərarlar vermək üçün elmin, iqtisadiyyatın, menecmentin qanun və prinsiplərinə müraicət edirik. Bilik digər bacarıqlarımızın effektiv ola bildiyi zəmindir. Bilgi çağında bilgili olmaq və bu bilgini bəşəri və milli dəyərlərin qorunması və inkişafı, həmçinin həlli vacib problemlərin aradan qaldırılması üçün istifadə etmək bir insanlıq vəzifəsidir.
Hədəf Konseptinin məqsədi yaxın gələcəyin milli və bəşəri dəyərlərini mənimsəmiş sağlam, bacarıqlı, yaradıcı və bilikli insanı yetişdirməkdir ki, o bir BİLGƏ İNSAN kimi millətinə və bəşəriyyətə faydalı olsun.