Hədəfi böyük olanların liseyi

Balabilgə andı

Balabilgə andı

Hədəf Konseptinə xas olan Balabilgə andı balabilgələr tərəfindən həftənin hər birinci və beşinci günü, sıra düzülüşündə Himnin səslənməsindən sonra, hər həftə bir sinif bilgəsinin moderatorluğu ilə, xor şəklində səsləndirilir.

Balabilgə andı

Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam!
Bir balabilgə olaraq and içirəm:
Milli duyğularımı itirmədən,
Təbiəti, insanlığı sevən,
Dəyərlərə hörmət edən,
Vicdanlı, ədalətli,
Millətimə və dövlətimə sədaqətli,
Bilgə İNSAN olmaq üçün
Hədəfimdən yayınmayacaq,
Həqiqət yolundan dönməyəcəyəm!
And içirəm, and içirəm, and içirəm!