Лицей высоких целей

Стоимость обучения

Стоимость обучения и условия скидок в лицее «Hədəf»

Бакинский филиал  Дошкольная программа Начальное образование (I-IV классы) Среднее и полное среднее образование (V-XI классы)
Азербайджанский сектор 5000₼ 8000₼ 8000₼
Русский сектор 5500₼ 8500₼ 8500₼
Hədəf Cambridge School 6000₼ 9000₼ 9000₼
Bakı filialı Məktəbəqədər hazırlıq İbtidai təhsil (I-IV sinif) Orta və tam orta təhsil (V-XI sinif)
Azərbaycan bölməsi 5000₼ 8000₼ 8000₼
Rus bölməsi 5500₼ 8500₼ 8500₼
Hədəf Cambridge School 6000₼ 9000₼ 9000₼
Gənclik korpusu     Orta və tam orta təhsil (VIII-XI sinif)
Azərbaycan bölməsi 5000₼                     - 8000₼   5000₼ 
Rus bölməsi 5500₼                     - 8500₼   6000₼ 
Hədəf Cambridge School 6000₼                     - 9000₼   5000₼ 

Əhmədli korpusu

    Orta və tam orta təhsil (VIII-XI sinif)
Azərbaycan bölməsi                        -                     - 8000₼   5000₼ 
Rus bölməsi                        -                     - 8500₼   6000₼ 
Hədəf Cambridge School                        -                     - 9000₼   5000₼ 
Апшеронский филиал Дошкольная программа Начальное образование (I-IV классы) Среднее и полное среднее образование (V-XI классы)
Азербайджанский сектор 4000₼ 6500₼ 6500₼
Русский сектор 4500₼ 7000₼ 7000₼
Hədəf Cambridge School 5000₼ 7500₼ 8000₼

 

Примечание: Все уроки можно оплатить полностью или разделить на 4 части. *İngilis bölməsi üzrə I-VII siniflərə qəbul aparılacaq. *Abşeron filialının ilk 5 ilində təhsil haqqına xüsusi kampaniya tətbiq olunur.

Условия скидок

Скидки для более чем одного ребенка из одной семьи

Подробнее
10%
2 детей
15%
3 детей

Зачисление на английское отделение осуществляется только для I-VII классов

Хотите ли вы присоединятся к нам?

С этой целью учащиеся средней школы Хадаф

İndi Qeydiyyatdan keç